omintetgöra

omintetgöra
• förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga
• förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • omintetgöra — v (omintetgjorde, omintetgjort, omintetgjord, pres. omintetgör) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • bedöva — • söva, förlama, förslöa, droga, dopa • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

  • förlama — • fördärva, förstöra, krossa, tillintetgöra, föröda, ruinera, förlama, nedtrampa, demolera • söva, förlama, förslöa, droga, dopa • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

  • försvaga — • försämra, förvärra, förvanska, försvåra, skada, försvaga • försvaga, försämra, undergräva, underminera, göra svagare • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

  • hindra — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga • dämpa, hämma, lindra, svalka, hejda, hindra, släcka, stäcka • bromsa, stoppa,… …   Svensk synonymlexikon

  • lamslå — • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

  • paralysera — • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

  • petrifiera — • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

  • grusa — I v ( de, t) grusbelägga II v ( de, t) omintetgöra, grusade förhoppningar …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • omintet — adv (äv. om intet) omintetgöra stoppa el. korsa, gå om intet misslyckas …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”